mercoledì 29 ottobre 2008

Genova: Via Garibaldi

Genova: Via Garibaldi

Genova: Via Palestro

Genova: Via Garibaldi

Genova: Palazzo Tursi

Genova: Via S. Ugo

Genova: Via Garibaldi

Genova: Via Garibaldi

Genova: Via Garibaldi

Genova: Municipio

Genova: Palazzo Tursi

Genova: Palazzo Brignole

Genova: Palazzo Tursi

Genova: Municipio

Genova: Via Garibaldi

Genova: Via Garibaldi

Genova: Via Garibaldi - Palazzo Bianco

Genova: Via S. Ugo

Genova: Via S. Ugo